Runu 2022.angellaas.ru Nka Jungalia Bia Pach Pach – ରୁନୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲିଆ ବିଆ ପଚ ପଚ

[AD]

Puni ek nuadiara 2022.angellaas.ru nka kahani saha mu tumara sunita 2022.angellaas.ru mora sabu gelha diara o nananda mananku swagat karuchi. Maja niantu ei odia sex story tira aau kemiti lagila nischita lekhi janaibe ta saha nijara kahani aamaku patheibaku bhuli jibine jemiti….
Mu setebele +2 padhuthae ama ghara thu tike dura re jane 2022.angellaas.ru achhanti gori au tike gedi mane 5 ft bhali height hebe samanya moti tankar dui jhia au gote pua dekhibaku ete sundar nuhanti kintu tanka byabahar mote bhala lage se jane majalia swavabar streeloka setebere pray ghare tube well ki paikhana nathae semane pakha padia ku jhada jaanti se bi jaanti pray dina 11 te bele se jaanti padia pakhaku lagi jananka khalabadi achi sehi pakhare prya se jhada jaanti mu tanka gandi dekhibaku bahut ichha kali karan pratidina sehi timre se jaanti dinekan kali sehi pakha khalabadi re jai luchi rahili sethi bahut baunsa buda au ana bana gacha thae praya jangalia se kintu kebe adhuala re jhada jaanti nahi karanja gachha pakha pakhi jhadajaanti mu sehi pakha baunsa gacha sidre basi rahili se asile mane mu agaru pray 10.30 rujai jagi basili se thi right 11 bele asigale au tanka saree sabu nadi kulare rakhi dei asi sehi particular jaga re basile sehi jaga thu mu pray 3 mtr durare basithae se tanka gandi ku mo adaku kari basile se praya adhaghanta jhada basanti bahut dhira sthira streeloka au mutike pakhaku ghunchigali mane 2mtr distance rahila tanka gora gora gandi mo akhi agare dekhagala golmatol gandi dekhi mo banda thia mu kan kali sehi jagare sidha tala ku muha karisoi dekhili tanka balaua jangalaia taansia balua nalua bia dekhagala oh ki drusya mo nijaku setebele biswas kariparuthae ete pakhaku ete gora bia dekhi mo banda tengei pura abasthare nathae emiti adhaghanta pare se chaligale au mu tanka katha bhabi bhabi banda halai halai asili emiti pratidina chaili tanka gandi dekhibaku mane thik adhaghanta purbaru sedina kintu kichi aghatana ghatibar thila mu jai sei jagare basichi se kintu mo pakha pakhi mane adha mtr durata heba se asi basipadile ete pakharu ete gora gandi mane mo hata bajijiba hata badhaile au mu bi baaharku asibar upaya nahi karan se janiparibe se asi basichanti pray 5 min bhali mu tanka ete gora gora gandi dekhi mobanda ku tengie deithae au tike baunsa buda adaku lagijaithae mu janichi aji mu dharapadili nischaya kichi asubidha heba tapare mu sehi jagaru au sambhali parilini mo hata ku dhire dhire nai nai tanka balaua jangalaia taansia balua nalua bia re hata maribaku chesta karili se kintu anyamanska bhabare jhada basithanti mo hata tanka bia gatare jemti bajichi se chamaki padile au buli dekhanti mu basichi se kahile ethi kan karuchu mu khaili na jhada asithli au tume ethi basigala au uthijaiparilini se kahile na tu micha kahuchu karan tu mo sahita hata marilu ta mane tu agaru asi luchi basichu kichisamaya emiti kahibapare mu tanku bhul magili au kahili kebe asibini se kahile sun ebe jaa kebe asibuni .

au mu chaligali tathapi mor chinta thae kale se ghare kahidebe tar kichi dina pare mane 15 dina pare se ama gharaku asithile au asi mor bou ku mu achi ki nahi pacharile au se kahile ghare achi se asigale mo pakhaku tike lajei lajei karan tankar sehi taja scene mane padujauthae mote dekhi jaha heu nijaku sambhali mo pakhaku asigale au kahile sun tu aji kuade jibu ki mu kahili na ghare achi se kahile gote kama karibu mu kahili kan se kahile sun chal aji jiba ama gharaku mote bike re neijibu au sethare kama sari ratire feriba mane sethi tankar kan puja thila jaha heu mu raji hoigali au mo gadi bahar kali se asile eka karan tanka pua age 13 bhali au jhia mane bi 21 au 23 bhali padhuthanti semane kehi galenahi au tanka husband bahare ruhanti masare praya thare asanti tanku praya dina 2.30 re nei baharili tanka ghar keonjhar jila re ama ghar thu prya 70 km bhali heba long tour emiti mouka ete sighra miliba mu kebe bhabinathili jaha heu sujog milichi kan heuchi dekhajau karan tanka ghare tanka sasu sasur thanti se nischanya feribaku padiba praya ama ghara thu 20 km jaichi tapare se tanka pati kholile setebelejae se pati kholunathanti au kahile sun ame jadi aji deri hoijae tahele rahijiba kali asiba jadi 7ta rati bhitare sarijiba tebe asijiba tanka ghraku galabele Baitarani nadi pade au jangalia bi pade sehi jangalia mu bhala pae karan sehi jangalare gori chiti ku chati chati gehibi mor ichha thae mu kahili heu au mane mane tanku gehibaku ichah karuthae se mo pakha pakha lagi basithanti tanka dudha jodaka bajuthae tanka age pakha pakhi 42 bhali heba tathapi se bahut sundari laguthanti karan gori mor bahut pasand kichi bata pare se mote pacharile sun sedina jeu tu baunsa buda mule thilu mu kebe kalpana karinathili sethi tu luchi basi dekhuchu boli jaha heu semiti abhadra hebuni karan mor pila chua hoigaleni au tu pila ta au ketedina pare tor bahaghar heba ape ape sabu dekhibu au janibu au to mana bujhijiba mu kahili hana 2022.angellaas.ru tapare se kahile agaru ama gaon re se bi luchi mote emit dekhila.

mu seithu sethi najhada jai ethi karanja mulare base heu sun sekatha chad setebelaku praya 4ta bhali heba mo gadi puncture hela au sethi kichi dokandekhajau nathae nichatia rasta se kahile kan kariba mu kahili byasta huani agre keuthi thiba tapare se kahile tebe gadei chal dekhiba agare mu gadeili se mo age age chauthanti tanka gora gora gandi katha chinta karuthae aji au tike deri hoijanta ki tanku aji gehi gehi chatarei ki karanti tanka balua taansia bala ku barei barei gehi dianti tanka saru kana bhiatre mo nua banda galiba ki maja heba se anya katha gaputhanti praya 2 km gadei gadi asilu setebelaku 5.20 helani au pakhare gote dokan dekhagala au sethi basiluse gote puncture maruthile au kahila tike basa basilu se khali 2022.angellaas.runku dekhuthae ete gori maikina jie dekhiba gehibaku ichha kariba au ei pila ta mane mu more age seteble 24 bhali heba mu tanka height mo paeen thik karan mor height heba 5ft 4 inch tapare ama no padila se patch kala majhire majhire se 2022.angellaas.runku ghuri ghuri dekhuthae 2022.angellaas.ru muruki hasi hasi mo aduaku chahnthanti karan se jani parile ei chatara lokata jani jani deri karuchi au mu bi ahurhi chatra 2022.angellaas.ru jananti au chinta karuthane aji bhala asubidha re padili sepate gale bagha epate singha jeupate gale asubidha kan karibe bhabuthanti praya 6 ta re kama sarila sandhya hoijaithe karna sita dina sandhya andharia jaga seithu tanka ghara pakha pakhi 40 km heba 50 km ame asisarihau mote bi rasta bhala bhabe jana nathae mu tanku khaili 2022.angellaas.ru basa se basile kichi bata gala pare pura nichatia aujangalia rasta duipatare au gote bi gadi dekha jaunathae ratire bi kichi jani parunathanti 2022.angellaas.ru karan se kebe bikre jainahanti sabubele bus re jaanti au tanku tanka bapa ghra loka chakaru neijanti mane tanka chaka thu tanka ghara pray 10 km heba au jangalia rasta kichi bata pare duita chaka padila bhuja confuse hele keuta tanka gaona ade se bi janiparunathile au rasta nichaita au jangalia se bi daruthanti karan se au mu eka eka au mu ta abhadra toka ei mouka bhagaban jogaideichanti mote mu bi khojuthe emtii deri heu sehi samayare kan gote awaz asila jungle bhitaru 2022.angellaas.ru chamaki padile au kahile kan kariba dara laguchi.

mukahili suna darani dekhiba kahi mu jani jani gote jangalia rasta re tanku nei chalili karan seita mati rasta majhire majire dhipa bhali hoithae sekahile mote laguchi ei rasta nuha bodhe mu kahili dekhiba au tike agaku gale jana padiba se kahile bodhe ame rasta chadi asile pray 5 km bhitarku au bhula rastare jani jani mu chalili kichi bata gala pare rasta pura jangalia padila duikadare jangalia au ken katar sabda saru srau rasta se kahile ame bhul rastare asigale karan ei rastare mukebe jaini mu kahili kan kariba puni feriba na au tike agaku jiba se kahila kan kariba mu sehi samayare gadi start band karli au sethi rakhili nichatia jungle re se au mu duraku radi chadile be kahaku awaz asibani mu janiparili seithu kan kali tanku kundhai pakaili se darigale au kahile kan karuchu mu kahili suna tume mote daki daki anicha mu kan karibi kuha se nirupaya hoi kahile mote chadide mu pura garam re thae au deri nakari tanka saree luga pata kholi dei langala karideli se guhari karuthanti mu kahili suna aji jaha hele bi sei balaua jangalaia taansia balua nalua bia re hata maribaku chesta karili se kintu hata luchauthanti tanku teki adi pathar pakhare soidei tanka bia ra dui anguli purai deli pach pach pach karuthae andhar rati khali sehi jaga tha pach pach pach awaz asuthae tapre tini anguli puraili se kandile kahile bahut katuchi tapre mu deri na kari tanka bia re jor kari mo nua sil banda ku puraideli au jor dar gandi kachadi kachadi gehi chalili tanka balaua jangalaia taansia balua nalua bia ku se langlaa au mu bi langala gehi gehi pray adhaghantare mora sabu bija tanka bia re chadideli autanka naka gala kukamudi deuthae au tanka bia bala kubi kamudi deuthae tapre se uthile au muuthili se saree pindhile au mu dress pindhili aukanduthanti.

mu kahili kihci labha nahi kandile ethi hairana heba mu palaijibi se kahile kan karibi mukahili chada tume ta baha hoicha tumar keu pila hei jauchi tapare bayas helani ebe kan tumar mens bi rokijibani se kahile heu chada chal jiba au tike hasidele mu tanka gala re kiss deli se kahile sun ebe jiba jaha hela hela tapare ame chalilu tanka ghara ade praya rati 8.30 re tanka ghare pahanchili sethi puja chalithae maiki baujthae semane amanku dekhi kahile ete deri kan paeen se kahile gadi kharap hoigala ta sajadi asilu semane kahile heu asa au mu tanka pakha pakhi thae kale se kichi kahidebe se kintu bahut chalaka kichi kahuthanti au hasi hasi kama karuthanti mujaniparili tankar nischaya ichha thila khali jani jani emeti abhinaya karuthile tapare rati 10.30 re Prasad payee sari samaste soilu se bi tanka bhaujnka ghare soile tapara dina se mote asi gote towel dele au tele dele kahila latin ja au gadhoi pad mu gadhoi padili au asi pakhala au tarkari khaili tapare mu tanka sai ade tanka bhainka pua sahita gali bula buli kari ferili dina 2ta re asi dekhe se basichanti mu khaili jibani aji se kahile haan jiba ete sighra mu kahili rati hoijiba se kahile maa jaichanti gaon bhitarku asantu tanku kahidei jiba taprae tanka maa asile dina 3.30 re se katha barta kari sari khia pia sari baharila praya 4.30 re au semane amaku mitha au bhoga dele nei kari ferilu tanka ghra thu praya 5 km asichi se kahile aji ta auri deri helani mane tu aji bi seya karibu bodhe mu khaili na na se mo anta ku chimudi deuthanti mu janilparili tanaku bahut bhala lagichi mo kada banda giha bodhe sethipaeen emtiki hasuchahnti tapare se kahile sun ei jou sidha rasta jauchu seita rasta nuha ehi chota jungle bhitar dei gale sighra ame main rasta dhariba mu kahili heu se jani jani sehi kali ra rasta re mote chalaibaku kahile thik 3 km jaichi bhitarku jangala au sandha nai asuthae mane 5.40 bhali samaya nichatia jungle seita actually rasta nuha mu bhalabhabe jane au sehi samayare se tanka dahan hata ani mo banda upare thoidele mu ascharya hoigali ei kan kali jea araji heuthial aji kan ta adu clear kalani rasta au mukhali chada 2022.angellaas.ru ei kan karucha.

se kahile kali jaha kalu tu mo sahita ani mu to sahita karibi mu kahili na mote ascharya laguchi emit kemti change hoigala ete sighra se kahile kali mote kintu tor giha bahut bhala au taste lagila sethipaene aji khaibakuichha se turanata gadi chalaiba bhitara hata badahia mo chain kholi banda ku tani pantru bahara karidle oh ki maja scene ete sighra posa manijiba ei gori au tanka balaua jangalaia taansia balua nalua bia ku mu dekhibi je dina dipahare kan heba aji moabahsta mu bhabi babi ketebele gadi start band karichi mane nahi au sei jaga nichatia setebelaku pray 6 ta bajuthae surya budi jauthanti tike andhar hoi asuthae se turant olhai padi mote teki nele gadiru au mukhaili tike stand maribaku dia se kahile mu stand maribi kahi se side stand marile au mote kakhare kakhei kakhei neigale au mote gote pathar upare soi dei mo pant kholi dei mo banda ku kukura pari chaku chaku kari chati chaku khauthanti au kahuthanti mo gelha abhadra diara banda aji ghei ghei banka karidebi kahi se dhad kari tanka saree teki dei tanka balaua jangalaia taansia balua nalua bia saha mo muha upare basipadile au saree dhanki dei mo muhare tanka bia bala saha ghasile au tanka nalua bia ru lunia rasa mopatire kichi pasigala mu chatipakeili au mote bhala laguthae au mu bi ana niswasi hoipaduthe ete sexy hoijaithibaru se bi bahut garam hoijaithanti.

tatkhayant kahile aji tote mo biara sabu rasa pei pei kandeibi karan tu jemti mote sedina langala kari gehilu au mu kandili semiti karibi kahi se jor jor madi madi tanka bia fadi fadi patire ghastuhanti au mo naka upare tanka bia fadi basipadile au mo naka tanka bia kanare pura galigala nala guda mo nakare pasigala mu tanku teki uthai deli au sesamayare kichi kala mach mach bala mo patire galijaithae karan mu bi sei bhitare chati deuthaei tanka tanka balaua jangalaia taansia balua nalua bia ku mo muhasara tapare se mo pant shirt kholi dei fopadi dele kichi dura ku kahile randua bedhua mo gandhia bandua tote gehi gehi aji banda ku gandhia na karichi tahele mu Nallu karan jiha nuha mu tara ehi abhadra rupa dekhi sambhali parunathe nijaku se tatkhayan tanka chuti guda kholi dei pura pagili bhali hoi tanka saree pata sabu khili dei bia bala ku dekhei dekhie nachi asi mo banda ku kukur pari chatibare lagile kan manaku asila kejani dhad kina mo banda upare basi padi gandi kachadi kachadi gehile mo banda tanka bia bhitare pach pach hoi galujauthate au se kahuthanti mo gandhia sedina mo bia ku luchi luhci baunsa buda mule karanja gachia bia ku dekhuthilu mo gandhia bedhua ne aji to banda bhanguchi kemti dekh kahi uthi padi chida hoi jor kari basipadile mo banda tanka bia chadi tanka gandire bhus ki galigala se kahile ne magiha aji to mo banda ku bi gehiba kahi tanka gandi ku ani mo patire fadi dei kahile chat gandhia kahi tanka balua gandi ku mo patre ghasile mu tanka gandi ku kukur pari chatili au kahile gandire anguli pura bandua mu mo anguli ku nalu nalua kari puraili tanka gandire se dhad ki uthi asi mo banda upare gandi saha basipadile mo bandaku bahut jor katila karan tanka saru gandi bahut tight thae ete sexy maikina keebe dekhinathili tapare se basi padi gehile.

puni uthi padi tanka biaku fadi mobanda upare basipadile emiti hala pata kari mo banda ku pura khandia khabara karideleni tathapi tanka rasa baharanathe kahile gandhia banduha ne mo pani mare kahi se mote teki nei tanka upare soideli tale gadigale au mu tanka bia re jor dar nirghat gehili praya adha ghanta pare mo bija sabu tanka bia re chaligala au tapare se uthi padi mo patire tanka bia ku ghasile karan tankar ahuri pani marinathila karan chua pilara maa ra besi sexy thanti au tapare kahile mo gatare anguli purai mo pani bahar kar nahele tote puni hit karibi setebelaku praya sandhya 6.30 helani andhar hoigalani mu kahili 2022.angellaas.ru jiba karan amaku pahnchu pahanchu deri hoijiba se kahile naa chatra gandhia aji mo bia pani kadibu tapre chatibu chadibi kahi mo nalua banda ku puni chuchumile puni mo banda hit hoigala ether bahut tan au mota hoijaithe au daraj bi lauguthae se dhad ki mo bhanda upare kachadi hela pari basipadile mo banda pura tanka bia gata mula paryanta galigala bahut jor katila karan etejor kachadi hoi basipadile au mote kundhai dhari kahile mo dudha ku chat mu chatili au se mote kundhai gehi chalile praya 20 min paryanta tapare se tike thaki padile mu tanku teki dhari gehili mo kandhare ohali thanti emit pare tanku chi kari soi deli jor dar gehili tanka bia ku fadi fadi se kahile gehi de gandhia mo pani mar aji.

emit praya 15 min gehila pare mu tanka upare basi basi goda ku chapi dhari gehili karan more be bijya baharibar nathila tike agaru bahharithila sethipaeen mote lagile aji bahut samaya lagiba emiti basi basi gehili se kahile katuchi abhadra chatara auri jor jor kuti kuti gehili tapare tanka upare soi kundhai gehili praya 45 min pare tnaka bia ru pani pich pich hoi bahaurila kahile chat mu chatili kahile chad ebe jiba mu kahili mor bahairbar samya hoigalani kan kariba kahile chal tor bahuru na baharu mu kintu tanku chadili nahi madi basi jor dar gehili praya 15 min pare mor bija sabu tanka nalua balua jangalia nalua balua pach pachia bia re chaligala se uthi padile au kahile chal thaki galini tu bi pindh mu pindhili au kahile dekh kali jeu gehithilu mote bahut bhala lagithila sethipaene tote ei jagaku neiasili au mu janichi tote mu jani jani tuma gharu anithili karan jebe thu tu mo gata dekhiluni karanja mulare sedinaru ichha helanai khali bahana kari tote mu anithilie kahi mo galau ku gote sakta chuma dele au kahile mo gala ku de mu tanka gala ku jor jor duita kiss deli au tanka nakare ghasili mo naka au kahali mo gelhi runu bhali kiye heba tapare mu gadi start kali.

se mote kundhai dhari basithanti prya 20 km pare se puni kahile mote gehibaku ichha helani kan kariba mu kahili heu tike ama gaon pola pakhare gehibi byasta huana tapare ama gaon pola pakhare pahanchilu se dhad ki kahile jaldi gadi band kar mu band kali kahile gadani adaku neichali karan sethi bahut guda kalam buda thae sehi kichi jana padibani mu sethi nei gadi ko soi deli au se dhad ki luga teki dei kahile jaldi tobanda dekha mu jemti pant kholichi se tanka bia ku ani khali mo banda re ghasile kahile mo gandhia aji authare ta runu 2022.angellaas.runku gehuchi mo banda thiahoigala se dhad ki mote soi dei mo upare basi basi gehile praya 30min au thakigale kahile chal ebe jiba mu kintu hit bhangi nathae tanku tale soi dei jordar gehili praya 15 min pare bija sabu tanka biare chaligala kahile ete gehiluni mor jadi chua hue tote chadibini mu kahili heu tume mo pakhaku asijiba kahile chal chatara bandua tapare ame duha kundha kundhi helu au gadi uthaili se thelile pacharu asi start kali au chalilu au rastare kahile sun kali thik 3ta re mu tote tuma dandare tharibi au tu chabi nei jibu tuma badiku mu khaili heu tapar dina asi dakile sedina bahut intresting katha hela kahibi prathame reply diantu tapare rahili.

[AD]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*