Gokuli Mausi Saha Giha Gehi – ଗୋକୁଳି ମାଉସି ସହ ଗିହା ଗେହି

[AD]

Gaan re khandani paribara kahile amari ghara ku bujhae. Sesha munda ku amara di mahala kotha ghara. Ghara pakha re khala badi au pacha pate birat amba tota sangaku nadia, kadali, lembu, panasha jamu, pijuli ityadi bhaliki bhali gacha re bharpur birat jaga. Ta sahita gote chota pokhari. Aparyapta sampati. Jami badi prachur. Sashura marigala pare sashu hin sabu bujha bujhi karu thanti. Baha hei asila pare sashu ghara ra prachurya dekhi mu satare bhari khushi hei jai thili.

Gokuli mausa hele mo sashu nkara bhauni jwain. Lokata dekhibaku jetiki balistha setiki karmatha bi. Bhari paribara loka. Tanka gaan ra primary school re teachership karu thile. Gaan re tautari kariba, kabiraji kariba sahita cheramuli dokan te kholi se chalu thile. Tankara Pila pili nathanti. Tenu tanka stri ( Mo Mausi sashu) marigala pare se pura ekutia hei gale. Ene mo sashura marigala pare amara ete gudae sampati badi ra dayitwa bujhiba ekutia sashu nka pakhya re sambhabpara helani. Tenu se Gokuli mausha nku amara sampati badi dekha suna kariba pain prastab dele. Dipa tejile hata chikkana hue aeita ta jana suna katha. Tenu se mana ba kahinki karante. Baasshhh…ta parathu ama ghare Gokuli mausa nkara abirbhaba heigala…

Gokuli mausa daitwa naba para thu Sashu pura nischint. Tanka goda ku hata ku kichi lagu nathae. Jaha asubidha hela Gokuli ku daka…au Gokuli mausa bi asi sange sange hazar. Bayasha 57 chuinlani,tathapi lokata cycle khande dhari chari ade buli buli sabu jinisha opare nazar rakhi thae. Tenu mo sashu nka ra tanka opare akhanda bharsha thae kahile chale. Sei anusare Gokuli mausha nkara madhya mo sashu nka opare akhanda prabhaba…

Ghara kahile kebala sashu au mun. Tenu ghara daitwa tulei bare mora kichi asubidha hau nathae. Sashu sakalu gadhei sari thakura ghara ku puja kariba pain gala belaku mu ghara ra basi kama tutei bare lagi pade. Sakalu sakalu saja khira re chaha khaiba pain Gokuli Mausa asi pahanchi jaanti. Chaha pi sarila pare se dina ra kama barad naba pain apekhya kari basi rahanti . Chata opara thakura gharu puja sari sashu talaku olheila belaku pakha pakhi ghantae. Mu lakhya kare sei samaya taka Gokuli mausa kemiti gote kamuka nazar re mo deha munda chari adaku anei rahanti. Tankara se chahani aga re mu bhari asahaja hei pade.

Katha ta seithi ataki thile kichi asubidha nathila. Kintu mu lakhya kali dina ku dina Gokuli Muasa nkara prakruti ahuri kharap dhariba arambha kala. Agaru se mo adiki khali dahana nka bhalia anei rahu thile. Hele eniki aste aste se mate parokhya re aslila ingita daba sangaku kichi na kichi bahana kari mo deha ku chuinba pain bi chesta arambha karidele. Dine se sakalu cha khaiba pain asi pahanchila belaku dekhile mu munda re malam lagauchi. Se mate pacharile ” Kan munda bindhuchi ki.?? Mu ” Han” boli kahiba matre se chat kina kahi pakeile……

Hannnn. !! juan bayasha re jouta nihati darkar seita na mili le munda bindha habani au kan haba..??

Mu kichi bujhi na pari boki nka bhalia chahinba dekhi se danta chipi chipi kahile….

Kan ..bujhi pariluni.?? Alo…!!! Nua nua bahaghara. To bara ta jai kahin kuade ..daria pari kahile chale..emitia Juan bayasha re marda sukha na mili le munda bindhibani.??

Issss.. Tanka katha suni dei mo munha ta podi gala bhalia lagila. Ete bayasha ra lokata ….. puni emiti katha….? Sethu kemiti kitchen bhitaraku asibi mate budhi bata dekha galani. Chahinla belaku Mausa danta dekhei nillaja nka bhalia hasuthanti..

****

Sashura nka samaskanda bayasa ra lokata hei bi Bohu samna re tankara emitia nikuchia katha barta mate bada hairan re pakauthae. Lokata ra laja , sharama ki sankocha boli kichi hin nahin. Tanka haba bhaba jaha mu dekhu thae . mate lage se mauka paile mo sathire je kaunashi dharana ra kukarma kariba pain bi pacheiba ni. Tankara aeita bayasha ra dosha ki tankara prakruti seia mu sekatha jani parunathae hele mu suni thili adha bayasha ra purusha manankara kuade bhari galu uthe. Ta parathu mu satarka hei chaliba arambha karideli…..

Dina gadi chalila. Gokuli Mausa mo sangare besi besi misiba pain khali lasara pasara hau thanti. Kintu mu tanka pakharu nirapada duratwa bajay rakhi chalu thae. Karana jahara bacha vichara boli kichi nahin se kete bele je kan karibasiba tara thikana hin nahin. Tenu nije sambhali ki rahiba hin sabuthu bhala. Sabu thik thak chalithila. Kintu sashu nka jogu hathath puni gote gadbad heigala…

Mo lagatar munda bindha bemari ki dekhi sashu byasta hei Gokuli Mausa nka agare mo katha kahipakeile. Mu pakha room ru sabu sunu thae. Sashu mo bishya re kahila belaku Gokuli mausa nka uschaha dekhi mu mane mane pramada ganiba arambha karideli. Mate dakara asila tanka pakha ku jibaku. Mu jete avoid kariba pain chesta kali hei parila nahin. Bichari..!! Mo pain sashu nka byastata dekhi mate dookha bi lagu thae tene se lungura budha katha bhabi mate chidi bi madu thae.

Mo jidd ku dekhi sashu mo munda ku saunlei dei kahile “Alo tu . “nahin”… kain karuchu? Gokuli bhala kabiraji janichi. Ta thu osada khaile to munda bindha bemari pura bhala heijiba”.

Mu mane mane bhabili… ” Tama priya Gokuli nkara prakruti ta tame janina… ?? Nahele ausadha khaiba pain mu kahinki araji huanti..?? Sala.lungura budha…!! Mo sangare chentei haba ku taku aeile gote bhala bahana mili jiba. Agatya badhya hei gali.

Gokuli mausa sange sange tankara kabiraji arambha karidele. Nadi dekha thu arambha kari sei samaya taka mo dehare jete jouthi hata mara jai pare mari dei gale……

Arre. !! Aeita ta Suryabarta munda bindha. Bhari pida karaka. Mo pakhare yara abyartha ausadhi achi. Ebe ausadha dele sange sange kamijiba je hele dui(2) masha lagatar ausadha na khaile aeita poora bhala habani….

Basss..Mu au jae kuade..!! Ta parathu mora chikischa arambha heigala. Chari pancha prakara ra ausadha dina ra bhinna bhinna samaya re khaibaku padu thae. Sataku sata kichi dina bhitare mate besh upasama milila. Sashu bhari khushi. Samaya ku jagi nije ausadha tiari kari mate khuai dianti. Kramasha lakhya kali munda bindha praya au nahin kahile chale…..

Munda bindha kami jiba phala re dehata aga apekhya mate besh haluka lagu thae. Kintu ta sange sange mate laguthae deha ta dina ku dina kemiti gote uchatta hela bhalia hauchi. Sejare padila matre mate besh sundar nida hei jae. Kintu ebe sejare padila matre mate laguthae sateki mu kan gote hajei deichi… !!

Jaha hau.!! Seshare munda bindha bemari ta sata re bhala hei gala. Mana re krutgyanta asiba swabhabik. Tenu mu Gokuli mausa nka pakhare eniki tike sahaja heigali. Mane mane bhabili lokata adua kisam ra hele bi karitkarma nischaya. Ausadha khaila dina thu dehata jou chatolia laguthae munda bindha kami gala pare mora iccha hela ausadha band karidabaku. Seia bhabi dine mausa nku se katha pacharili. Suni ki se pura chihinki uthile. Kahile pura course complete na kale puni jadi munda bindha leutila tahele bhayankara abastha kariba. Ausadha jama band karna. Roga ta pura nirmul haba darkar. Mu ..hau. boli kahi buli padila belaku se kahile…Eguda cheramuli ausadha. Ethire semiti kichi ta haba ra nahin. Tebe to problem ta alaga. Tate ta kahithili. Munda bindha jemiti bhala kali….jadi kahibu… tahele.he..he..he..he.. ara jinisha ta bi bhala karidebi. Khali tu raji hele hela…..

Issssss…!! Sashu chata opare. Mu au Gokuli mausa tale. Tanka katha suni dei mate lagila mu bodhe seithi padi jibi. Bou nku thakura basana dei ki asuchi boli kahi kaunashi mate sethu khasi chata oparaku gali je pherili sashunka sathire. ….
Mu dekhili au nirab rahile paristhiti belaku bela anayata haba. Chup rahiba ta hin mo pain boomerang hei hei chalithae. Budha ra rashika pania dina ku dina sima atrikrama karibare lagilani. Aji jae se mate parokhya re isara dei dei chalithile. Kintu aji prathama thara pain se mate sidha salakha tanka mana katha ta sunei dele. Bhabili antatah sashu nka kana re katha ta padijaithile katha ta hueta au aga ku badhibani kimba sebhali kaunashi paristhiti padile tanka mana re mo pain kichi bhool bujha mana srusti habani. Swami ta ete doora re. Tanku na kahi au kahibi kahaku …??

Bhabi ta deli hele kahiba pain gala belaku mu puni pacheili. Eke ta se tankara bhauni jwain. Ta chada sashu tanku mundare baseichanti. Gokuli bina tankara sabu kama achala. Ete bayasha ra lokata birudha re aei bhali kichi kahila mane olati dosha ta mo adiki na asiba boli kie kahiba. Hueta mo charitra ku nei bi anguthi uthipare. Bhala bohu haba mane chup rahiba chada mate au kichi budhi dekha galani. Budha ra nillatha prakruti agare mu jemiti hari hari jauthae. Emiti ki sashu nka samna re bi se mo dehare hata maribaku pachaunathanti. Tankara advuta bahana agare ame sashu bohu dihen jaka chup. Mu rogi au se mo dactar. Bohu dehare kain hata maruchu boli tanku kie pachariba .??
Adha rati re ekutia ekutia seja re padi chatapata hela belaku mu bhabe, mu jemiti aeile chatapata hauchi Gokuli Mausa bi tanka stri bina emiti chata pata nischaya hauthibe. Tanka deha bi stri ra usum sparsha khoju thiba. Dehare mana re bhokila lokata mo bhali gote purna jaubana sundari yubati ku ete pakhare dekhi ucchatta heipadiba kichi asambhaba katha nuhen. Kintu ta boli se je bela kala undi mo dehare mundare hata maribe.. aslila ingita debe… Bohu boli bhuli jibe… ethire bhala kaha deha sahiba..??

Kete bele ghruna ta kete bele sahanubhuti… emiti phenta phenti bhabana bhitare Gokuli Mausa nka pain mana re kete bele je kou dharana ra bhabana asi jae mu nije bi janipareni. Tanku samna re dekhipakeile aage jemiti mu byasta bibrat hei paduthili ebe abasya seita mora deha suha hei jaithae. Aste aste mate laguthae tankara se kamuka chahani sate jemiti mo dehara manshala saundarya prati parokhya re gote nirab prashansha. Tankara se nillaja akhi jodaka dhire dhire mo deha bhitara ra rashayanika prkriya ku prabhabita kariba re lagi padithae. Kahanti …Saitan ra akarshana kichi kam nuhen. Rati ra nirjana prahara re bele bele mana re papa chinta unki mare. Lage samaste soi gala pare Gokuli Mausha andhara re luchi luchi asi mo dehare lagante ki…!! Mate nida lagi jaichi bhabi aste aste mo chatire hata bulante ki… mo doodha ku dhari chipante ki..!! Blouse opare munha lagei chuchumi pakante ki…!! Aau..Aau…!! Mo luga bhitare hata purei mo jangha ku .. Saunlante ki…!! Mo.. yoni bala opare hata bulante ki….!! Isssssssss.. deha sara mora jhala re budi jae. Chati ta .uth pad hue. Lage ..sate ki mo deha ta khaibi… khaibi.. hei mate godei asuchi….

Sata kahile … Gokuli Musa nka roga ta mate bi akrant kariba pain chesta chalei thae. Budha jaha ku seia. Mo pakhare lasar pasar haba, mora gandi ku munda ku aneiba, enu tenu bahana kari mo dehare hata mariba… sabu semiti chali thae. Kintu mu au tension nelini. Besi durchada dele budha besi besi bedhuami kariba … Ta chada sashu nka ra bi kale sandeha haba je kouthi gote kichi asubidha rahuchi boli. Emiti chalile ghara bhitare chalila belaku mu ananiswashi hei padibi. Tenu mu mora pencha badaleili. Kara chada daba badala re Gokuli Mausa nka sangare eniki sadharana bhabare misili. Mane mane bhabili … Budha hauthau semiti..!! Anei anei bhokila kukura bhalia semiti lala buhau thau… !! Ede bada ghara ta bhitare sakala thu rati jae samaya katiba pain hele kichita chatpati khorak bi ta darkar….!! Basss…!! Dekhili .. Ta parathu sabu kichi normal heigala. Budha bi khusss… mora bi tension free… au sashu ta aei sabu bishayare kichi jani hin nathanti. Tenu tanka bishaya re kahiba.. na kahiba eka katha.

*************

Se barsha sashunka ra bhari iccha thae Puri jai kartika palibaku. Ama gaan ru bahut habishiyali , jou manankara puri re bandhu bandhaba achanti , semane jai puri re habishya ujein ki pheranti. Taku dekhi sashu bhari dahala bikala huanti. Hele bhuasuni bohu ku ekutia chadi puri jiba katha kahi bi paru nathanti. Mu tanka mana katha thik bujhi paru thae. Kintu Gokuli Mausa nka bhali khatira loka sangare ekutia mase kala rahiba asambhaba. Sashu na rahile tankara kache pua baara. Se ghare thai bi jie ete asambhala,se palei gale Gokuli Mausa mo sathire kan.kan.. je kari basibe sekatha kie kahiba….??

Sana nananda au nandei puri re rahanti. Se barsha se sashu nku eka rakam badhya kale je antatah gote barsha se tanka pakhare rahi kartika palantu. Tanka katha suni dei sashu khali hain pain hele. Jibe ki jibeni..emiti hei hei se khali badei chati hauthanti. Gale nananda nka pakhare se besh aram re rahante. Nanadei bi bhari bhala manisha. Kebala mun hi tanka batara kanta. Mate nijaku kharap bi laguthae. Prathama thara pain se barsha mora swara badalila. Mu tanku kahili… Bou …tame mori jogu puri jauna boli bhabila belaku mate bhari kharap laguchi. Mu ta ghara ta pura sambhali nelani. Tame jiba jadi jauna..Aei barsha puri re kartika ta sari dei asiba. Nahele tama manare gote abasosh rahijiba.

Se jemiti aei padaka mo munharu sunideichanti mu lakhya kali tanka akhi jodaka jemiti lobha re chakmak kariuthila. Tathapi se .nain.nain. hauthanti. Mu bujhigali aeita khali opara dekhania. Nahele budhi nkara solhana icha achi puri jibaku. Puri re Kartika paliba sabu habishiyali nka ra gote bada swapna. Saba seshare se kaunashi mate raji hele, mate prabodhana dele je … tora kichi asubidha habani. Gokuli achi. Jaha darkar haba taku kahibu. Chahun , chahun dina gadi jibani..!!

Mu mane mane bhabili …. Tama Gokuli nka maya tame kuadu janiba Bou…?? Jadi jani thanta tahele bhuasuni bohu ku ghare eka chadi puri jiba katha jama bhabi bi nathanta….!!

Se dina rati re..

Sashu Puri jiba sthira heigala pare mate kemiti gote angu angua laguthae. Kahi ta deli.. hele ebe jae kuade..?? Ede bada ghara ta bhitare ekutia mase kala chalila belaku …. puni Gokuli Mausha nka dekha rakha re ….!!!

Sumi…?? Gokuli budha sina nillaja. Hele tora puni kan hela..?? Budhi thile sina tate abori ki basithae. Se paleigala pare.?? Dine ki di din nuhen. Pura mase. Sabu jani suni bi tu budhi ku kahilu jiba pain ….!! To mana re achi kan.??

Satare…!! Manisha nija sangare bi lucha kali khelibaku pachaeni. Satare kan mu kebala kartavya drusti ru sashunku jibaku kahili na mo mana ku bi ghuna dhari sarilani..!!

Takia taku bhidi ani mu zabardast munha madi soiba pain chesta kali…..

— TO BE CONTINUED..

[AD]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*